Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu
Prezny czarny Slask

Prezny czarny Slask

Kopalnie i huty są historycznym dziedzictwem tej ziemi, tworzą też wciąż jeszcze współczesną rzeczywistość. Na rynek krajowy i zagraniczny województwo śląskie dostarcza głównie paliwa energetyczne ? węgiel kamienny i brunatny (osiemdziesiąt pięć procent produkcji krajowej) oraz wyroby hutnicze (pięćdziesiąt sześć i osiem dziesiętnych procenta produkcji krajowej), ale od pewnego czasu stało się również potentatem w branży motoryzacyjnej (trzydzieści sześć i dwie dziesiąte procenta produkcji krajowej). Innowacyjność gospodarki regionalnej, bogata infrastruktura techniczna, położenie na przecięciu ważnych europejskich szlaków transportowych oraz duże zasoby siły roboczej o wysokiej kulturze pracy w przemyśle ? to wszystko czyni ziemie te atrakcyjnymi dla inwestorów zagranicznych (drugie miejsce w kraju). Dzięki ich inwestycjom przemysłowe oblicze województwa staje się coraz nowocześniejsze. Obok fabryk samochodów (Fiat w Tychach, Opel w Gliwicach) powstały zakłady, produkujące na potrzeby branży motoryzacyjnej. Potencjał przemysłowy województwa skupiony jest na wyżynie Śląskiej, obrębie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i konurbacji katowickiej.